#

پارس ناوگان

شرکت ناوگان سیر شیراز، سامان دهی صنف موسسات توریستی و اتومبیل کرایه کشور

#

تاکسی تلفنی ها

مدیریت و سامان دهی تاکسی تلفنی های سراسر کشور

#

پیک موتوری ها

مدیریت و سامان دهی پیک موتوری های سراسر کشور

#

آموزشگاه های رانندگی

مدیریت و سامان دهی آموزشگاه های رانندگی سراسر کشور

#

وانت تلفنی ها

مدیریت و سامان وانت تلفنی های سراسر کشور

تازه های سایت

 • دادنامه 1400/9/10
  دادنامه 14003139000202978مورخ 1400/8/12شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مطالبه مالیات نا
 • سرقفلی جریمه دیرکرد ندارد... 1400/8/8
  سرقفلی جریمه دیرکرد ندارد...
 • ماليات 1400/8/8
  رفع ابهام حضور نمایندگان بند (3) ماده (244) قانون مالیاتهای مستقیم درهیات های حل اختلاف مالیاتی ...
 • 1400/5/24
  اعمال بخشودگی جرائم بیمه ای سال 1400
#

پارس ناوگان

شرکت ناوگان سیر شیراز، سامان دهی صنف موسسات توریستی و اتومبیل کرایه کشور